Breaking News
Home / درباره ما

درباره ما

رایکا گنجی
1370 در شهرستان اسلام آباد غرب از توابع استان کرمانشاه /7/ وي متولد 17
پدر وي متولد شهر کرمانشاه و مادر وي متولد استان ایلام از ایل ملک شاه .
در سن 12 سالگی وارد این علوم شده و زیر نظر تنها استادش سید رحیم بیگ بسطامی به این علوم
روي آورده و در زمینه علم الواح کامل به تخصص رسیده است
ایشان جوانترین شخص در زمینه علوم ماورا الطبیعه هستند ودر حال حاضر بیش از 14 سال سابقه
در این زمینه دارند و توانسته اند کتابهایی را در این امور به نگارش و تالیف در بیاورند
هدف اصلی از انتشار این کتاب هم نامهاي جعلی جناب رایکا هست که عزیزانی اگر جایی هم نام
ایشان را در گروهی یا جایی دیدند که با نام ایشان کار انجام می دهند می توانند جهت صحت این
رفتار با شماره زیر ارتباط برقرار کرده
این شماره ، شماره اصلی جناب رایکا است

09120740281